niedziela, 11 kwietnia 2021
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański

Mistrzostwa MMFP


Sekcja


VI Międzynarodowe Mistrzostwa Florystyczne Polski 2010


VI Międzynarodowe Mistrzostwa Florystyczne Polski
25 - 28 lutego 2010
Poznań

     Zarząd Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddziału Poznańskiego (SITO) - członek Międzynarodowej Federacji Florystycznej FLORINT-International Florist Organisation (poprzednia FEUPF), ma przyjemność zaprosić Państwa na VI Międzynarodowe Mistrzostwa Florystyczne Polski, które odbędą się w dniach 25-28 lutego 2010 roku w ramach Targów GARDENIA na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Pawilonie 8A (ekspozycja prac konkursowych  do  28 lutego br.).

      Dla polskich i zagranicznych florystów Mistrzostwa są okazją do zaprezentowania umiejętności i kreatywności  w interpretacji tematów. Pozwalają poznać nowe trendy i techniki, wymienić doświadczenia. Dla zwycięzców w obu kategoriach wiekowych są przepustką do udziału w mistrzostwach Florystycznych Europy. Mistrz Polski 2007 Zygmunt Sieradzan rekomendowany na Florystycznych Mistrzostwa Europy Juniorów ,,Eurofleurs 2008” zdobył w tej imprezie  III miejsce.

W Mistrzostwach mogą brać udział uczestnicy z Polski i zagranicy. Mistrzostwa będą podzielone na dwie kategorie wiekowe:

Grupa A - floryści w wieku powyżej 24 lat
Grupa B - juniorzy do 24 lat

    Każdy uczestnik Mistrzostw może mieć asystenta, który pomaga przygotować materiał rośliny na zapleczu oraz na stanowisku konkursowym. Po zakończeniu konkurencji asystent pomaga uporządkować stanowisko. W trakcie realizacji zadań konkursowych uczestnik pracuje samodzielnie.

    Każdy uczestnik ma do dyspozycji stanowisko wystawowe oraz stół roboczy w pawilonie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Stanowiska będą losowane przez uczestników przed rozpoczęciem Mistrzostw.

   Na stanowisku oprócz listwy wyznaczającej granice nie ma zabudowy, ani oświetlenia. W przypadku gdy uczestnik do realizowanego zadania wymaga wysokiej zabudowy oraz oświetlenia proszony jest o wcześniejszy kontakt z organizatorem.

    Zadania konkursowe nr 1, 2, 3  w grupie A oraz zadanie 1, 2  w grupie B uczestnik realizuje na wylosowanym stanowisku z własnego materiału. Zadanie „Niespodzianka” wykonywane będzie w miejscu wyznaczonym przez organizatora  z materiału dostarczonego przez organizatora.
Zadanie 1 w grupie A realizowane jest w dniu 25 lutego 2010, pozostałe zadania w grupie A oraz zadania w grupie B realizowane są 26.02.10 przy udziale publiczności.

Zadania konkursowe

Grupa A

1. "Wariacje Chopinowskie”
Temat inspirowany twórczością Fryderyka Chopina – rok 2010 Rokiem Chopina (czas wykonania 210 minut)

2. ,,Spotkanie z Mistrzem” – dekoracja stołu czas wykonania 120 minut
Każdy z nas ma autorytet/ idola, kogoś kto wywiera wpływ na nasze życie, może to być osoba żyjąca współcześnie lub w przeszłości. Chętnie zaprosilibyśmy taką osobę na kolację. W tym zadaniu uczestnicy mają szansę przygotować florystyczną dekorację stołu na spotkanie z Mistrzem.

3. Bukiet/ozdoba ślubna  dla dojrzałej panny młodej - czas wykonania 60 minut
Do oceny uczestnik przedstawia odpowiednio wyeksponowany bukiet/ozdobę ślubną wraz z projektem sukni ślubnej

4. Niespodzianka -  czas wykonania 45 minut
Układając z materiału przygotowanego przez organizatora uczestnik ma za zadanie zaprezentować swoje umiejętności i zdolność improwizacji.

 

Grupa B

1.,,Spotkanie z Mistrzem” – dekoracja stołu czas wykonania 120 minut
Każdy z nas ma autorytet/ idola, kogoś kto wywiera wpływ na nasze życie, może to być osoba żyjąca współcześnie lub w przeszłości. Chętnie zaprosilibyśmy taką osobę na kolację.  W tym zadaniu uczestnicy mają szansę przygotować florystyczną dekorację stołu na spotkanie z Mistrzem.

2. Bukiet/ozdoba ślubna dla młodej awangardowej kobiety - czas wykonania 60 minut
do oceny uczestnik przedstawia odpowiednio wyeksponowany bukiet/ozdobę ślubną  wraz z projektem sukni ślubnej

3. Niespodzianka - czas wykonania 45 minut
Układając z materiału przygotowanego przez organizatora uczestnik ma za zadanie zaprezentować swoje umiejętności i zdolność improwizacji.

Prace konkursowe ocenia międzynarodowe jury w skali 100 punktowej według reguł ustanowionych przez Międzynarodową Federację Florystyczną – FLORINT (International Florist Organisation). Przy ocenie brane będą pod uwagę następujące elementy:

technika                        30 punktów
idea/kreatywność         20 punktów
kolorystyka                 20 punktów
kompozycja                 30 punktów


Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach należy przesłać pocztą na adres:
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa               
Oddział Poznański
ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań

lub drogą elektroniczną: sito@sito.poznan.pl

w terminie do: 15 stycznia 2010.

uczestnictwo w VI MMFP wynosi:  600 zł. + 22% VAT

Zainteresowanym udziałem w konkursie organizator prześle regulamin konkursu oraz dokładne informacje.

Kontakt:
Biuro SITO
ul. Wieniawskiego  5/9
61-712 Poznań
tel. (061) 853 67 16


PATRONI HONOROWI VI MMFP:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak

Prezydent Miasta Poznania, Ryszard Grobelny
 

PATRONI MEDIALNI VI MMFP:

TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ W POZNANIU

RADIO MERKURY POZNAŃ

BUKIETY - kwartalnik o sztuce układania kwiatów

Miesięcznik florystyczny FLORUM

NASZ DOM I OGRÓD-FLORA

PLANTPRESS Sp. z o.o.

Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny IKS

www.echopoznan.pl

www.forumkwiatowe.pl
 

SPONSORZY VI MMFP:

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o. o.

Bart Kwiaty Sp. z o. o.

Bank BGŻ

TERRAVITA

Victus - Emak sp. z o. o.
dystrybutor środków CHRYSAL

Smithers-Oasis Germany GmbH
– producent gąbki florystycznej OASIS® i odżywek do kwiatów FLORALIFE®

Szkółka Drzew, Krzewów Ozdobnych i Róż
Zbyszek Wybicki

PKO BANK POLSKI

HURTOWNIA OGRODNICZA BOGDAN KRÓLIK

BELLDECO®

Miesięcznik Florystyczny FLORUM


Serdecznie zapraszamy!

 

VI Polish International Floristic Championship
25-28 February 2010
Poznan

 

       The Polish Association of Engineers and Technicians of Horticulture (SITO) Poznań Branch as a member of the International Floristic Federation FLORINT - International Florists Organization (former FEUPF) has a pleasure to invite you  to VI Polish International Floristic Championship 25 – 28 February  2010 at the ground of Poznań International Fair, Pavilion 8A.

     The competition is a chance for Polish and foreign florists to introduce skills such as ability and creativity in interpretation of flower arrangements. It let them know the latest trends and techniques as well as  to exchange experience. Winners of both age groups have a chance to participate at European Floristic Championship. Zygmunt Sieradzan - Champion of Poland 2007  has been recently recommended at European Junior Floristic Championship ,,Eurofleurs 2008 ” and was awarded the III prize there.

We invite florists from Poland and  foreign countries.

Participants will realize different tasks and will be divided into  groups:


Group A - florists over 24 years
Group B - juniors by 24 years

Tasks  1, 2 and  3 in the group A and tasks 1 and  2 in the group B will be carrying out from participants material at the drawn position. Task "Suprise" will be carrying out from the material delivered by organizers and at the place fixed by them.
Task 1 in group A will be carrying out on 25 February 2010, the remaining tasks in the group A  and tasks in group B will be carrying out on 26.02.2010 in the front of audience.

Competition tasks:

Group A:

1. ,,Chopin Variations”
Theme inspired by the works of Frederic Chopin -  2010 Year of Chopin.
(performance time 210 minutes).

2. ,,Meeting with Master ” – table decoration, performance time 120 minutes
Each of us has an authority / idol, somebody who  influenced  our life,  it could  to be a person of our times or from the past. Willingly we would invite  that person for a dinner. In this task participants have a chance to arrange the table for the meeting with Master.

3. Wedding bunch / flower ornament for a bride,  performance time 60 minutes
Participants should arrange wedding bunch/flower ornament and present it together with the wedding suit design.

4.  Surprise - performance time 45 minutes
Florists will realize the task from the  material delivered by organizers and should present their skills and ability to improvisation.


Group B:

1. ,,Meeting with Master” – table decoration, performance time 120 minutes
Each of us has an authority / idol, somebody who  influenced  our life,  it could  to be a person of our times or from the past. Willingly we would invite  that person for a dinner. In this task participants have a chance to arrange the table for the meeting with Master.

2.  Wedding bunch / flower ornament for a young avant-garde woman,  performance time 60 minutes
Participants should arrange wedding bunch/flower ornament and present it together with the wedding suit design.

3. Surprise - performance time 45 minutes
 

Florists will realize the task from of material delivered by organizers and should present their skills and ability to improvisation.

According to the rules established by the International Floristic Federation  FLORINT, competition would be judged by an international jury team using 100 points range and the following elements would be taken into consideration:

techniques          30 points
idea/creativity    20 points
colours               20 points
composition      30 points
 

Please send application forms by post at:
The Polish Association of Engineers and Technicians of Horticulture (SITO) Poznań Branch
Wieniawskiego  5 / 9
61 - 712 Poznań, Poland

or by e-mail:  sito@sito.poznan.pl by 15 January 2010

Organizers will send regulations of competition  and detailed information to anybody interested in participation.

Contact:
SITO Office
Wieniawskiego 5 / 9
61 - 712 Poznań, Poland
tel./fax (4861) 853 67 16

PATRONS of  HONOUR:

Marek Woźniak - Marshal of the Wielkopolska Region

Ryszard Grobelny – President of the City of Poznań
 

MEDIA PATRONS:

TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ W POZNANIU

RADIO MERKURY POZNAŃ

BUKIETY - kwartalnik o sztuce układania kwiatów

Miesięcznik florystyczny FLORUM

NASZ DOM I OGRÓD-FLORA

PLANTPRESS Sp. z o.o.

Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny IKS

www.echopoznan.pl

www.forumkwiatowe.pl

 

FOUNDERS
of VI POLISH INTERNATIONAL FLORISTIC CHAMPIONSHIP 2010:

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o. o.

Bart Kwiaty Sp. z o. o.

Bank BGŻ

TERRAVITA

Victus - Emak sp. z o. o.
dystrybutor środków CHRYSAL

Smithers-Oasis Germany GmbH
– producent gąbki florystycznej OASIS® i odżywek do kwiatów FLORALIFE®

Szkółka Drzew, Krzewów Ozdobnych i Róż
Zbyszek Wybicki

PKO BANK POLSKI

HURTOWNIA OGRODNICZA BOGDAN KRÓLIK

BELLDECO®

Miesięcznik Florystyczny FLORUM

 

You are  cordially invited to participate at the VI  Polish International Florists Championship!

Strona używa plików cookies. Wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.