niedziela, 18 kwietnia 2021
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański

Mistrzostwa MMFP


Sekcja


VII Międzynarodowe Mistrzostwa Florystyczne Polski 2012


VII Międzynarodowe Mistrzostwa Florystyczne Polski
23 - 26 lutego 2012
Poznań

 

Zarząd Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddziału Poznańskiego (SITO) - członek Międzynarodowej Federacji Florystycznej FLORINT - International Florist Organisation, ma przyjemność zaprosić Państwa na VII Międzynarodowe Mistrzostwa Florystyczne Polski, które odbędą się w dniach 23-26 lutego 2012 roku w ramach Targów GARDENIA na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Pawilonie nr 8A (ekspozycja prac konkursowych do 26 lutego 2012 r.).

    Dla polskich i zagranicznych florystów Mistrzostwa są okazją do zaprezentowania umiejętności i kreatywności w interpretacji tematów. Pozwalają poznać nowe trendy i techniki, wymienić doświadczenia. Dla zwycięzców w obu kategoriach wiekowych są przepustką do udziału w mistrzostwach Florystycznych Europy. Międzynarodowy Mistrz Polski 2010 Tomasz Max Kuczyński rekomendowany na Florystyczne Mistrzostwa Europy Juniorów ,,Eurofleurs 2010” w Wielkiej Brytanii zdobył tytuł II-vce Mistrza Europy.

W Mistrzostwach mogą brać udział uczestnicy z Polski i zagranicy.

Mistrzostwa będą podzielone na dwie kategorie wiekowe:

Grupa A - floryści w wieku powyżej 24 lat
Grupa B - juniorzy do 24 lat

Każdy uczestnik Mistrzostw może mieć asystenta, który pomaga przygotować materiał rośliny na zapleczu oraz na stanowisku konkursowym. Po zakończeniu konkurencji asystent pomaga uporządkować stanowisko. W trakcie realizacji zadań konkursowych uczestnik pracuje samodzielnie.

Każdy uczestnik ma do dyspozycji stanowisko wystawowe oraz stół roboczy w pawilonie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Stanowiska będą losowane przez uczestników przed rozpoczęciem Mistrzostw.
Na stanowisku oprócz listwy wyznaczającej granice nie ma zabudowy, ani oświetlenia. W przypadku gdy uczestnik do realizowanego zadania wymaga wysokiej zabudowy oraz oświetlenia proszony jest o wcześniejszy kontakt z organizatorem.

Zadania konkursowe nr 1, 2, 3  w grupie A oraz zadanie 1, 2  w grupie B uczestnik realizuje na wylosowanym stanowisku z własnego materiału. Zadanie „Niespodzianka” wykonywane będzie w miejscu wyznaczonym przez organizatora  z materiału dostarczonego przez organizatora.
Zadanie 1 w grupie A realizowane jest w dniu 23 lutego 2012 r., pozostałe zadania w grupie A oraz zadania w grupie B realizowane są 24 lutego 2012 r. przy udziale publiczności.

Zadania konkursowe:

Grupa A

1. „Emocje EURO 2012”
Temat inspirowany jest Mistrzostwami Europy w piłce nożnej 2012 – EURO 2012,
czas wykonania 210 minut

2. ,,Stół dla kibiców EURO 2012” – dekoracja stołu
czas wykonania 120 minut

Wielu z nas ma swoją ulubioną drużynę piłkarską, zgrany zespół znanych piłkarzy. Chętnie zaprosilibyśmy znajomych na wspólne kibicowanie przy stole podczas rozgrywek piłkarskich. W tym zadaniu uczestnicy mają szanse przygotować florystyczną dekorację stołu oddając nastrój i charakter spotkania kibiców wybranej drużyny piłkarskiej i uczestniczącej w rozgrywkach.

3. Bukiet ślubny / ozdoba ślubna dla panny młodej
czas wykonania 60 minut

Do oceny uczestnik przedstawia odpowiednio wyeksponowany bukiet/ozdobę ślubną wraz z projektem sukni ślubnej.

4. Niespodzianka
czas wykonania 45 minut

Układając z materiału przygotowanego przez organizatora uczestnik ma za zadanie zaprezentować swoje umiejętności i zdolność improwizacji.

Grupa B

1. ,,Stół dla kibiców EURO 2012”  – dekoracja stołu
czas wykonania 120 minut

Wielu z nas ma swoją ulubioną drużynę piłkarską, zgrany zespół znanych piłkarzy. Chętnie zaprosilibyśmy znajomych na wspólne kibicowanie przy stole podczas rozgrywek piłkarskich. W tym zadaniu uczestnicy mają szanse przygotować florystyczną dekorację stołu oddając nastrój i charakter spotkania kibiców wybranej drużyny piłkarskiej i uczestniczącej w rozgrywkach.

2. Bukiet ślubny / ozdoba ślubna dla panny młodej
czas wykonania 60 minut

Do oceny uczestnik przedstawia odpowiednio wyeksponowany bukiet/ozdobę ślubną wraz z projektem sukni ślubnej.

3. Niespodzianka
czas wykonania 45 minut

Układając z materiału przygotowanego przez organizatora uczestnik ma za zadanie zaprezentować swoje umiejętności i zdolność improwizacji.

Oceny prac konkursowych według zasad FLORINT dokona międzynarodowe jury złożone z przedstawicieli organizacji florystycznych z Holandii i Polski:

Jaap Ensink, Holandia
Przewodniczący Jury

Linda Eising-Halderman, Holandia
Członek Jury

Piotr Salachna, Polska
Członek Jury

UCZESTNICY VII MMFP 2012:

Grupa A - floryści w wieku powyżej 24 lat

Tomasz Max Kuczyński, Raków
Maria Paulina Ulczycka, Stary Toruń
Piotr Warlinski, Bydgoszcz
Monika Kudłacz, Kraków
Agnieszka Mędrek, Kalinówka
Tomasz Iwanow, Lublin
Izabela Marczok, Tychy
Maciej Krzus, Ciepłowody
Diana Gontarz, Ustroń
Anna Kłobus, Suchy Las
Piotr Sekunda, Warszawa

Grupa B - juniorzy do 24 lat

Mateusz Wasak, Gdańsk
Monika Łątka, Mąkowarsko
Agnieszka Czech, Szczecin
Michał Nica, Tuczno

Prace konkursowe ocenia międzynarodowe jury w skali 100 punktowej według reguł ustanowionych przez Międzynarodową Federację Florystyczną – FLORINT (International Florist Organisation).

Przy ocenie brane będą pod uwagę następujące elementy:

technika     30 punktów
idea/kreatywność 20 punktów
kolorystyka 20 punktów
kompozycja 30 punktów

 

Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach należy przesłać pocztą na adres:
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa                 
Oddział Poznański
ul. Wieniawskiego 5/9   61-712 Poznań
 
lub drogą elektroniczną:
sito@sito.poznan.pl

w terminie do: 16 stycznia 2012.

uczestnictwo w VII MMFP wynosi:
700 zł + 23% VAT

PŁATNOŚĆ ZA VII MMFP:
Należność w łącznej wysokości 700 zł. + 23 % VAT  prosimy przelać do dnia 10 lutego br. na konto SITO:
PKO BP I O/Poznań
35 1020 4027 0000 1202 0031 1654
z dopiskiem: udział w  „VII MMFP”.
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu wystawi faktury  za wpłaconą należność.

Zainteresowanym udziałem w konkursie organizator prześle regulamin konkursu oraz dokładne informacje.

Kontakt:
Biuro SITO
ul. Wieniawskiego  5/9
61-712 Poznań
tel. 61 853 67 16

PATRONI HONOROWI VII MMFP:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak

Prezydent Miasta Poznania, Ryszard Grobelny
 

PATRONI MEDIALNI VII MMFP:

TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ W POZNANIU

RADIO MERKURY POZNAŃ

BUKIETY
kwartalnik o sztuce układania kwiatów

NASZ DOM I OGRÓD-FLORA

PLANTPRESS Sp. z o.o.

Portal Florystyczny
www.portalflorystyczny.pl

www. forumkwiatowe.pl

SPONSORZY VII MMFP:

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o. o.

Smithers-Oasis Germany GmbH
producent gąbki florystycznej OASIS® i odżywek do kwiatów FLORALIFE®

Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A., Poznań

EuroFlorist Polska

Victus - Emak sp. z o. o.
dystrybutor środków CHRYSAL

TERRAVITA
producent czekolady

Polska Akademia Nauk
Zakład Doświadczalny w Kórniku
"Szkółki Kórnickie"

BELLDECO®

Hurtownia Ogrodnicza, Bogdan Królik

Euroflora Plus, Barbara Szymanowska

Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny IKS

VICTORIA FLORAL PRODUCTS
 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa  w VII  Międzynarodowych Mistrzostwach Florystycznych Polski!


 

The VII Polish International Floristic Championship
23-26 February 2012
Poznan, Poland

Pavilion 8A
Poznań International Fair


 

The Polish Association of Engineers and Technicians of Horticulture (SITO) Poznań Branch as a member of The International Floristic Federation FLORINT - International Florists Organization has a pleasure to invite you to The VII Polish International Floristic Championship, 23 – 26 February 2012 at the ground of Poznań International Fair, Pavilion 8A (exposition of arrangements is scheduled for 23- 26 February 2012 as well).

        The competition is a chance for Polish and foreign florists to show all their skills such as ability and creativity to improvise flower arrangements. It let them know the latest trends and techniques as well as to exchange experience. Winners of both age groups have a chance to participate at The European Floristic Championship. Tomasz Max Kuczyński - International Champion of Poland 2010  who had been recommended to The European Junior Floristic Championship ,,Eurofleurs 2010 ”has recently awarded the title of II-vice Master of Europe at the competition in Great Britian.

We cordially invite florists from Poland and  foreign countries.

During the competition participants realize some different tasks and are divided into 2 groups:

Group A - florists over 24 years
Group B - juniors by 24 years

Each participant can invite an assistant who helps to prepare the plant material at the stand. His/her duty is also to clean the stand after each  part of competition and provide all necessary material for the next task. Each arrangement has to be done individually by competitors.

All competitors have their own stands as well as the working tables at the Pavilion. Positions of stands are given by drawing lots just before the competition.

There is a border line at each stand but not the walls, lighting or any other facilities. If one needs such facilities like high walls, lighting etc. then is requested to contact organizers in advance.

Tasks  1, 2 and  3 in the group A and tasks 1 and  2 in the group B are carried out  at the basis of the material provided by participants and are realized at the drawn positions. The task "Suprise" is carried out at the basis of the material provided by organizers and is realized at the place fixed by them.

Task 1 at the group A is scheduled for 23 February 2012 while the remaining tasks at the group A and all the tasks at the group B are scheduled for 24 February 2012. They are all realized in the front of audience.
 

Competition tasks

Group A:

1.  "The emotions of EURO 2012"
The subject is inspired by the European Football Championship 2012 - EURO 2012; performance time is 210 minutes.

2. "Table for Euro 2012 fans" decoration of a table; performance time is 120 minutes.

Most of us have a favorite football team, a team of famous players.
It would be great to invite some friends to support our favorite football team.
They could sit with friends by a nicely decorated table.
In this task competitors have an opportunity to arrange the table expressing mood and character of the chosen football team fan club meeting.

3. “Wedding bouquet/ decoration for a bride” performance time is 60 minutes.

Participants arrange a wedding bouquet/flower decoration for a bride and present it next to the drawing or a picture of an appropriate wedding dress.

4. Surprise
performance time is 45 minutes.

Florists realize the task on the basis of the  material delivered by organizers.
They present their skills and ability to improvise.

Group B:

1. ,,Table for Euro 2012 fans" decoration of a table; performance time is 120 minutes.

Most of us have a favorite football team, a team of famous players.
It would be great to invite some friends to support our favorite football team.
They could sit together by a nicely decorated table.
In this task competitors have an opportunity to arrange the table expressing mood and character of the chosen football team fan club meeting.

2. “Wedding bouquet/ decoration for a bride” performance time is 60 minutes.

Participants arrange a wedding bouquet/flower decoration for a bride and present it next to the drawing or a picture of an appropriate wedding dress.

3. Surprise performance time is 45 minutes.

Florists realize the task on the basis of the  material delivered by organizers.
They present their skills and ability to improvise.
 

The list of Participants VII MMFP 2012:

Group A - florists over 24 years:

Tomasz Max Kuczyński, Raków
Maria Paulina Ulczycka, Stary Toruń
Piotr Warlinski, Bydgoszcz
Monika Kudłacz, Kraków
Agnieszka Mędrek, Kalinówka
Tomasz Iwanow, Lublin
Izabela Marczok, Tychy
Maciej Krzus, Ciepłowody
Diana Gontarz, Ustroń
Anna Kłobus, Poznań

Group B - juniors by 24 years:

Mateusz Wasak, Gdańsk
Monika Łątka, Mąkowarsko
Agnieszka Czech, Szczecin
Michał Nica, Tuczno

According to the rules established by The International Floristic Federation  FLORINT, competition is judged by an international jury team at the basis of 100 points range.
 

The following elements are taken into consideration:
 

techniques  maximum note is 30 points
idea/creativity maximum note is 20 points
colours     maximum note is 20 points
composition maximum note is 30 points

 

 

Please send your application form by post to:
The Polish Association of Engineers
and Technicians of Horticulture (SITO)
Poznań Branch
Wieniawski Street  5 / 9
61 - 712 Poznań, Poland

 

 

or by e-mail to:  sito@sito.poznan.pl
by 16 January 2012

Organizers will send detailed regulations of competition  and full  information to anybody interested in participation.

Contact:
SITO Office
Wieniawski Street  5 / 9
61 - 712 Poznań, Poland
tel./fax (+4861) 853 67 16
 


PATRONS OF  HONOUR
of VII POLISH INTERNATIONAL FLORISTIC CHAMPIONSHIP 2012:

Marek Woźniak – Marshal of the Wielkopolska Region

Ryszard Grobelny – President of the City of Poznań
 

MEDIA PATRONS
of VII POLISH INTERNATIONAL FLORISTIC CHAMPIONSHIP 2012:

TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ W POZNANIU

RADIO MERKURY POZNAŃ

BUKIETY
kwartalnik o sztuce układania kwiatów

NASZ DOM I OGRÓD-FLORA

PLANTPRESS Sp. z o.o.

Portal Florystyczny
www.portalflorystyczny.pl

www.forumkwiatowe.pl
 

FOUNDERS
of VII POLISH INTERNATIONAL FLORISTIC CHAMPIONSHIP 2012:

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o. o.

Smithers-Oasis Germany GmbH
producent gąbki florystycznej OASIS® i odżywek do kwiatów FLORALIFE®

Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A., Poznań

EuroFlorist Polska

Victus - Emak sp. z o. o.
dystrybutor środków CHRYSAL

TERRAVITA
producent czekolady

Polska Akademia Nauk
Zakład Doświadczalny w Kórniku
"Szkółki Kórnickie"

BELLDECO®

Hurtownia Ogrodnicza, Bogdan Królik

Euroflora Plus, Barbara Szymanowska

Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny IKS

VICTORA FLORAL PRODUCTS

You are  cordially invited to participate at the VII  Polish International Florists Championship!

Strona używa plików cookies. Wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.