środa, 4 sierpnia 2021
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański

Wydarzenia


Sekcja


List otwarty do Prezydenta Miasta Poznania


 

LIST OTWARTY

Poznań, dnia 17 września 2012 r.


Pan
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania

 

Szanowny Panie Prezydencie,
 

  Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu pragnie wyrazić swój sprzeciw wobec planów połączenia Palmiarni Poznańskiej z Usługami Komunalnymi i Wielkopolskim Ogrodem Zoologicznym w jedną jednostkę miejską mającą jednego dyrektora.

  Jak powszechnie wiadomo, Palmiarnia Poznańska, Usługi Komunalne i Wielkopolski Park Zoologiczny znajdują się pod jednym zarządem w pionie Gospodarki Komunalnej i podlegają pod jednego zastępce dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej.

  Palmiarnia Poznańska, wyjątkowy rarytas w skali kraju, jeden z większych ogrodów tego typu w Europie, o ponad stuletniej tradycji, jak również Wielkopolski Park Zoologiczny, sukcesywnie, planowo, rozbudowywany są jedynymi atrakcji naszego miasta.

Na ich atrakcyjność wpłynęły nie tylko inwestowane w rozbudowę pieniądze, ale przede wszystkim wizje i palny specjalistów – bezpośrednio czuwających i odpowiadających za te instytucje. Obawiamy się, że traktowanie tych wyjątkowych, przyrodniczych, żywych jednostek na równi z innymi może przynieść tylko ujemne skutki, zahamować rozwój i ich atrakcyjność.

Istniejąca obecnie forma z jednym dyrektorem do każdej jednostki pozwala fachowcom rozwijać, planować, rozbudowywać, bezpośrednio wpływać na losy tak ważnych dla miasta Poznania instytucji. Któż bowiem zna lepiej potrzeby i możliwości tych dwóch przyrodniczych jednostek jak fachowcy – dyrektorzy danej branży.

 Połączenie ww. trzech instytucji jest naszym zdaniem planem nieprzemyślanym. Żadna inna forma organizacyjna nie jest w stanie zastąpić jednostki, która sprzyja dobremu rozwojowi  inicjatyw i przedsiębiorczości.

Propozycja połączenia trzech jednostek miejskich oraz reorganizacja będzie wiązała się z redukcją etatów a to spowoduje zwolnienie pracowników z wieloletnim doświadczeniem. Redukcja etatów nie przyniesie zysków, wręcz przeciwnie będzie generować koszty, które mogą przewyższyć spektakularne oszczędności w kwocie 300 tysięcy złotych, które miasto planuje zaoszczędzić.
Pragniemy nadmienić, iż jednostka o charakterze przyrodniczym nie może być poddawana technokratycznemu myśleniu.

 W związku z tym warto się zastanowić jakie inne struktury warto sztucznie wytworzyć, by zapewnić lepsze warunki dla rozwoju gospodarczo-społecznego.

Z wyrazami szacunku

Prezes Oddziału Poznańskiego SITO
Andrzej Aumiller


Poniżej  znajduje się List Otwarty do Pana Prezydenta Miasta Poznania.

Strona używa plików cookies. Wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.