sobota, 13 kwietnia 2024
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański

Mistrzostwa MMFP


Sekcja


IX Międzynardowe Mistrzostwa Florystyczne Polski 2016


IX Międzynarodowe Mistrzostwa Florystyczne Polski
24 - 27 lutego 2016
Poznań

 

Zarząd Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddziału Poznańskiego (SITO) ma przyjemność zaprosić Państwa na IX Międzynarodowe Mistrzostwa Florystyczne Polski, które odbędą się w dniach 24 - 27 lutego 2016 roku w ramach Targów Special Days oraz GARDENIA na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Pawilonie 5A (ekspozycja prac konkursowych do  soboty dnia 27 lutego 2016 r.).

Mistrzostwa są okazją do zaprezentowania florystycznych umiejętności i kreatywności w interpretacji tematów. Pozwalają na wymianę doświadczeń, propagowanie nowych trendów.
W Mistrzostwach mogą brać udział uczestnicy z Polski i zagranicy.

Mistrzostwa będą podzielone na dwie kategorie wiekowe:
 

Grupa A - floryści w wieku powyżej 24 lat
Grupa B - juniorzy do 24 lat

 

Nagrody dla zwycięzców
IX Międzynarodowych Mistrzostw Florystycznych Polski 2016


 

Nagrody pieniężne dla zwycięzców
IX Międzynarodowych Mistrzostw Florystycznych Polski 2016
w kategorii seniorów:

I miejsce 3.500 PLN
II miejsce 2.500 PLN
III miejsce 1.500 PLN

Nagroda Poczty Kwiatowej

I miejsce w kategorii seniorów
czek o wartości 500 PLN


Nagrody pieniężne dla zwycięzców 
IX Międzynarodowych Mistrzostw Florystycznych Polski 2016
ufundowane przez

Lasland sp. z o.o. - producent marki KRONEN - ziemia, substraty, kora
w kategorii juniorów:

I miejsce 2.000 PLN
II miejsce 1.500 PLN
III miejsce 1.000 PLN

Nagroda Poczty Kwiatowej

I miejsce w kategorii juniorów
czek o wartości 500 PLN


Zwycięzcy IX Międzynarodowych Mistrzostw Florystycznych Polski
otrzymają
Puchary od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofa Jurgiela
Puchary od SITO o/Poznań

oraz
każdy uczestnik Mistrzostw otrzyma prezent od Poczty Kwiatowej

Każdy uczestnik Mistrzostw może mieć asystenta, który pomaga przygotować materiał rośliny na zapleczu oraz na stanowisku konkursowym.
Po zakończeniu konkurencji asystent pomaga uporządkować stanowisko. W trakcie realizacji zadań konkursowych uczestnik pracuje samodzielnie.

Każdy uczestnik ma do dyspozycji stanowisko wystawowe oraz stół roboczy w pawilonie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Stanowiska będą losowane przez uczestników przed rozpoczęciem Mistrzostw.
Na stanowisku oprócz listwy wyznaczającej granice nie ma zabudowy, ani oświetlenia.

W przypadku gdy uczestnik do realizowanego zadania wymaga wysokiej zabudowy oraz oświetlenia proszony jest o wcześniejszy kontakt z organizatorem.

Zadania konkursowe nr 1, 2, 3  w grupie A oraz zadanie 1, 2  w grupie B uczestnik realizuje na wylosowanym stanowisku z własnego materiału.
Zadanie „Niespodzianka” wykonywane będzie w miejscu wyznaczonym przez organizatora  z materiału dostarczonego przez organizatora.

Zadanie 1 w grupie A realizowane jest w dniu 24 lutego 2016 r., pozostałe zadania w grupie A oraz zadania w grupie B realizowane są 25 lutego 2016 r. przy udziale publiczności.

Zadania konkursowe
 

Grupa A

1. ,,Henryk Wieniawski – poeta skrzypiec” - florystycznie o Wieniawskim

2. Stół dla wielbicieli muzyki inspirowany ,,Fantazją faustowską” 

3. Bukiet ślubny/ozdoba ślubna dla panny młodej

4. Niespodzianka

Grupa B

1. Stół dla wielbicieli muzyki inspirowany ,,Fantazją faustowską”

2. Bukiet ślubny/ozdoba ślubna dla panny młodej

3. Niespodzianka

 

 Jury
IX Międzynarodowych Mistrzostw Florystycznych Polski 2016


dr inż. Piotr Salachna
Przewodniczący Jury

dr hab. Agnieszka Krzymińska
Członek Jury

Magdalena Birula-Białynicka
Członek Jury

Anna Nizińska
Członek Jury
 

Uczestnicy
IX Międzynarodowych Mistrzostw Florystycznych Polski 2016


 


Grupa A - floryści w wieku powyżej 24 lat

Rita Bagdzevičiutė, Litwa
Maciej Krzus, Wrocław
Ewa Maruszewska, Łódź
Mateusz Mąka, Kraków
Mirosława Mrzygłód, Chocznia
Monika Skliaustytė, Litwa
Łukasz Wierzbiński, Szczecin
Katarzyna Witecka, Trzebownisko

 

Grupa B - juniorzy do 24 lat

Roksana Hernes, Golina
Łukasz Dopieralski, Kowanówko
Kamil Leszek Lutostański, Grudziądz
Monika Mačiulytė, Litwa
Svitlana Muzafarova, Warszawa


Komitet Techniczny
IX Międzynarodowych Mistrzostw Florystycznych Polski 2016


Maria Matuszczak
Luiza Dawidowicz
Monika Bartkowiak
 

Prace konkursowe ocenia międzynarodowe jury w skali 100 punktowej według reguł ustanowionych przez Międzynarodową Federację Florystyczną – FLORINT (International Florist Organisation).
Przy ocenie brane będą pod uwagę następujące elementy:

Technika 30 punktów
Idea/kreatywność 20 punktów
kolorystyka 20 punktów
kompozycja 30 punktów

 

Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach należy przesłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa  Oddział Poznański
ul. Wieniawskiego 5/9   61-712 Poznań

lub drogą elektroniczną:

sito@sito.poznan.pl

w terminie do: 31 stycznia 2016.

uczestnictwo w IX MMFP wynosi:  300 zł

PŁATNOŚĆ ZA IX MMFP 2016:

Należność  prosimy przelać na konto SITO:
PKO BP I O/Poznań
35 1020 4027 0000 1202 0031 1654
z dopiskiem: udział w IX MMFP 2016.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu wystawi faktury za wpłaconą należność.

Zainteresowanym udziałem w konkursie organizator prześle regulamin konkursu oraz dokładne informacje.

Kontakt:

Biuro SITO
ul. Wieniawskiego  5/9
61-712 Poznań
tel. 61 853 67 16

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że podczas IX Międzynarodowych Mistrzostw Florystycznych Polski odbędą się:

- Pokazy Florystyczne
- Konkurs dla Kwiaciarń
 więcej o konkursie http://www.sito.poznan.pl/sekcje/florysci/wydarzenia/r/11/288/konkurs-dla-kwiaciarn-targi-special-days-i-gardenia-2016
- Warsztaty Florystyczne

          Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa  w
IX Międzynarodowych Mistrzostwach Florystycznych Polski!

Zdjęcie:
Paweł Adler
Członek SITO o/Poznań

 

 

ORGANIZATOR
IX MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW FLORYSTYCZNYCH POLSKI 2016

 

 

 

PATRONI HONOROWY
IX MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW FLORYSTYCZNYCH POLSKI 2016

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PATRONI MEDIALNI
IX MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW FLORYSTYCZNYCH POLSKI 2016

 

 

             

 

           

                                                                                                         http://www.ndio.com.pl/

 

               

 

SPONSORZY
IX MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW FLORYSTYCZNYCH POLSKI 2016

                                     

 

 

 

 

   

 

                                 

       

 

                 

 

           

 

    

 

 

 
Piszą o nas:

www.ogrodinfo.pl
http://www.ogrodinfo.pl/aktualnosci/rosliny-ozdobne/ix-miedzynarodowe-mistrzostwa-florystyczne-polski

www.forumkwiatowe.pl
http://www.forumkwiatowe.pl/ix-miedzynardowe-mistrzostwa-florystyczne-polski-2016/

 

 

The IX Polish International Floristic Championship
24-27 February 2016
Poznań International Fair

 

The Polish Association of Engineers and Technicians of Horticulture (SITO) Poznań has a pleasure to invite you to The IX Polish International Floristic Championship 24-27 February 2016 at the ground of Poznań International Fair in Pavilon 5A  (from Wednesday to Saturday).

The competition is a chance to show all their skills such as ability and creativity to improvise flower arrangements.
It let them know the latest trends and techniques as well as to exchange experience.
We cordially invite florists from Poland and  foreign countries.

 During the competition participants realize some different tasks and are divided into 2 groups:


Group A - florists over 24 years
Group B - juniors by 24 years


 

The  prizes for the winners
The IX Polish International Floristic Championship 2016
in the senior category:


1st  place 3.500 PLN
2nd place 2.500 PLN
3th place 1.500 PLN

The Award  Poczta Kwiatowa

1st place in the senior category
The check a value of 500 PLN

 

The  prizes for the winners
The IX Polish International Floristic Championship 2016
founded by 
Lasland sp. z o.o. - producent marki KRONEN - ziemia, substraty, kora

for the winners in the juniors category:

 
1st  place 2.000 PLN
2nd place 1.500 PLN
3th place 1.000 PLN

The Award  Poczta Kwiatowa
1st place in the junior category
The check a value of 500 PLN

 

The Winners of the IX  Polish International Floristic Championship 2016
will receive the statues from
Krzysztof Jurgiel - The Polish Ministry of Agriculture and Rural Development
he statues from
The Polish Association of Engineers and Technicians of Horticulture (SITO) Poznan
and

each Participant will receive a gift from Poczta Kwiatowa

 

Each participant can invite an assistant who helps to prepare the plant material at the stand.
His/her duty is also to clean the stand after each  part of competition and provide all necessary material for the next task.
Each arrangement has to be done individually by competitors.

All competitors have their own stands as well as the working tables at the Pavilion.
Positions of stands are given by drawing lots just before the competition.

There is a border line at each stand but not the walls, lighting or any other facilities.
If one needs such facilities like high walls, lighting etc. then is requested to contact organizers in advance.

Tasks  1, 2 and  3 in the group A and tasks 1 and  2 in the group B are carried out  at the basis of the material provided by participants and are realized at the drawn positions.
The task "Suprise" is carried out at the basis of the material provided by organizers and is realized at the place fixed by them.

Task 1 at the group A is scheduled for 24 February 2016 while the remaining tasks at the group A  and all the tasks at the group B are scheduled for 25 February 2016.
All tasks are realized in the front of audience.

Competition tasks:

         Group A

1.  “Henryk Wieniawski - poet of the violin"- floristic about Wieniawski.
2.   Table for music lovers inspired ,,Faust Fantasia”.
3. Wedding bouquet/ decoration for a bride”.
4. Surprise.

Group B

1.  Table for music lovers inspired ,,Faust Fantasia”.
2. “Wedding bouquet/ decoration for a bride”.

3. Surprise.

Jury
IX  Polish International Floristic Championship 2016


dr inż. Piotr Salachna
Chairman of the Jury

dr hab. Agnieszka Krzymińska
Member of the Jury

Magdalena Birula-Białynicka
Member of the Jury

Anna Nizińska
Member of the Jury


The list of Participants
IX  Polish International Floristic Championship 2016

Group A - florists over 24 years:

Rita Bagdzevičiutė, Litwa
Maciej Krzuś, Wrocław
Ewa Maruszewska, Łódź
Mateusz Mąka, Kraków
Mirosława Mrzygłód, Chocznia
Monika Skliaustytė, Litwa
Łukasz Wierzbiński, Szczecin
Katarzyna Witecka, Trzebownisko

Group B - juniors by 24 years:

Roksana Hernes, Golina
Łukasz Dopieralski, Kowanówko
Kamil Leszek Lutostański, Grudziądz
Monika Mačiulytė, Litwa
Svitlana Muzafarova, Warszawa

The Technical Committee
IX  Polish International Floristic Championship 2016

Maria Matuszczak
Luiza Dawidowicz
Monika Bartkowiak

 

 

According to the rules established by The International Floristic Federation  FLORINT, competition is judged by an international jury team at the basis of 100 points range.

The following elements are taken into consideration:

 

 techniques  maximum note is 30 points
idea/creativity  maximum note is 20 points
colours     maximum note is 20 points
composition     maximum note is 30 points

Please send your application form by post to:

The Polish Association of Engineers and Technicians of Horticulture (SITO) Poznań Branch
Wieniawski Street  5 / 9
61 - 712 Poznań, Poland

or by e-mail to:  sito@sito.poznan.pl
by 31 January 2016


Organizers will send detailed regulations of competition  and full  information to anybody interested in participation.


Contact:

SITO Office
Wieniawski Street  5 / 9
61 - 712 Poznań, Poland
tel./fax (+4861) 853 67 16

You are  cordially invited
to participate at The IX  Polish International Florists Championship!

 

Strona używa plików cookies. Wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.