czwartek, 28 października 2021
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański

KWO


Sekcja


XXX Krajowa Wystawa Ogrodnicza


XXX Krajowa Wystawa Ogrodnicza
2 października 2008

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO) Oddział Poznański, ma przyjemność zaprosić Państwa na XXX udział w Krajowej Wystawie Ogrodniczej, którą organizuje w dniach od 2 do 5 października 2008 r. na terenie Międzynarodowych Targach Poznańskich podczas Międzynarodowych Targów Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Wystawa Ogrodnicza jest niezmiennie największa ekspozycję ogrodniczą w Polsce, która co roku przyciąga do poznania szerokie grono wystawców z kraju u zagranicy . Udział w wystawie stwarza Państwu unikalna szansę nawiązania wielu kontaktów partnerskich i handlowych, zdobycia Złotego Medalu KWO lub prestiżowego wyróżnienia, co w perspektywie ułatwi rozwój Państwa firmy i zaowocuje wymiernymi korzyściami finansowymi.

Ponadto członkostwo Polski w Unii Europejskiej umożliwia swobodny przepływ Państwa towarów i usług na rynki Europy, co z pewnością daje możliwość korzystnej współpracy z partnerami  z zagranicy.
Dla gości zwiedzających wystawę to doskonała okazja zapoznania się z nowymi odmianami roślin, smakami owoców i warzyw, krótko mówiąc, nowatorskimi osiągnięciami i sukcesami produkcji ogrodniczej.
Wystawa zlokalizowana będzie w Pawilonie nr 3, a towarzyszący wystawie Kiermasz handlowy na terenie otwartym przy Pawilonie 3.
 

Zasady uczestnictwa w Krajowej Wystawie Ogrodniczej i Kiermaszu:

1. Warunkiem uczestnictwa w wystawie i kiermaszu jest pisemne zgłoszenie przez Wystawcę udziału. Osoby podpisujące zgłoszenie oświadczają jednocześnie, że posiadają odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania firmy.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 sierpnia 2008 r.
Wystawca przesyła listę wystawionych eksponatów (lista A) oraz listę eksponatów zgłoszonych do konkursu (lista B).

2. Zakres tematyczny wystawy obejmuje podobnie jak w roku ubiegłym:

- kwiaty cięte, rabatowe, rośliny doniczkowe oraz sadzonki  i rozsady ww. kwiatów
- materiał szkółkarski, owocowy i ozdobny
- materiał nasienny, prezentowany z użyciem warzyw i  kwiatów wyprodukowany z wystawionych nasion
- owoce
- warzywa
- wysoko specjalistyczne podłoża do upraw ogrodniczych, nawozy dla roślin ozdobnych i warzywnych oraz pojemniki służące do ich produkcji.

Produkty wymienione w ostatnim punkcie mogą być wystawione tylko w połączeniu z materiałem roślinnym, a nie jako oddzielne eksponaty.
Wystawienie innych eksponatów, aniżeli ww. spowoduje obciążenie Wystawcy karą w wysokości 100.000 zł. naliczoną przez MTP.

3. Otrzymanie przez SITO potwierdzonej karty uczestnictwa jest zawarciem umowy udziału w KWO 2008.
Ostateczna wielkość zamawianej powierzchni wystawienniczej ustalona zostanie po konsultacji z projektantem i komisarzem wystawy.

Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia 50% kosztów wynajmowanej powierzchni, łącznie z podatkiem VAT w terminie do 22 sierpnia 2008 r. SITO po otrzymaniu wpłaty niezwłocznie prześle fakturę.
Za pozostałe 50% kosztów udziału w wystawie SITO prześle fakturę do dnia 10 września 2008 r. z terminem wpłaty do 20 września 2008 r.

Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto SITO:

PKO BPI/O Poznań nr 35 1020 4027 0000 1202 0031 1654

ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 13 1050 1520 1000 0022 2507 8258

4. Zrezygnowanie z udziału w wystawie lub kiermaszu do dnia 10 września 2008 r. spowoduje potrącenie 20% dokonanej wpłaty, tytułem kosztów manipulacyjnych.
Wystawca rezygnując po tym terminie traci całą przedpłatę.

5. Koszt 1m² powierzchni wystawowej z zabudową i wyposażeniem standardowym (ściany wygrodzeniowe, instalacja elektryczna, 1 stół, 2 krzesła (wynosi netto)

dla wystawców krajowych w Pawilonie nr 3:                         
parter 250,00 PLN   
                                                                   
dla wystawców zagranicznych w Pawilonie nr 3:
parter 440,00 PLN

6. Koszt 1m² powierzchni kiermaszowej netto:

teren otwarty 60,00 PLN
namiot 2.300 PLN za 18m²

7. Wystawcy otrzymują bezpłatne karty wstępu dla osób obsługujących stoisko w liczbie:

2 karty stoisko do 10m²
4 karty stoisko do 20m²
6 kart stoisko do 50m²
8 kart stoisko do 75m²
10 kart stoisko do 100m²
12 kart stoisko do 200m²
po jednej karcie na każde 50 m, powyżej 200 m²  

Do dyspozycji będą namioty  o powierzchni 18 m² z możliwością podziału na dwie części po 9 m².
Jednocześnie informujemy, że SITO Oddział w Poznaniu jako organizator wystawy jest obciążony  przez MTP kosztami powierzchni wystawienniczej:

 wystawcy krajowi Pawilon 3:

- parter 50,00 PLN
- kiermasz (teren otwarty) 26,00 PLN                                         

wystawcy zagraniczni Pawilon nr 3:

- parter 290,00 PLN
- kiermasz (teren otwarty) 130,00 PLN

8. W trakcie konsultacji istnieje możliwość zamówienia dodatkowego wyposażenia, grafiki stoiska oraz zabudowy zaplecza za określoną odpłatnością.

9. W razie konieczności dostosowania wielkości stoisk do założeń projektowych wystawy, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zamawianej powierzchni.

10. Wystawca powinien tak eksponować swoje towary na wykupionym stoisku, aby nie zasłaniały sąsiedniej ekspozycji.

11. Przydzielenie powierzchni wystawowej i kiermaszowej oraz wydanie kart wstępu następuje po okazaniu dowodu wpłaty (kopia przelewu bankowego).

12. Wystawca odpowiada finansowo za zniszczone z własnej winy ścianki stoiska i elementy  wyposażenia.

13. Likwidacja ekspozycji może nastąpić dopiero po zamknięciu wystawy.

14. Dostarczenie w terminie do dnia 15 sierpnia 2008 r., krótkiej informacji o działalności firmy wraz z logo zapewnia bezpłatne umieszczenie danych w katalogu wystawy.

15. Istnieje możliwość zamieszczenia dodatkowej reklamy firmy za określoną odpłatnością.
 

Serdecznie zapraszamy!

Strona używa plików cookies. Wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.